موقعیت شما: آرشیو نشریه>سال دوم>شماره سیزدهم، اردیبهشت 1389>معرفی پایان نامه
ستون های رومی بر خانه های ایرانی. تحلیلی بر سیمای شهری خیابان ارم با رویکرد زمینه گرا(شماره اول)
معرفی و بررسی دو همایش در حوزه سیما و منظر شهری گزارش اجمالی از گردهمایی انجمن شهرسازان قم باموضوع شناخت بافت های فرسوده

تبلیغات

final-m-site

 

Logo-

معرفی پایان نامه سال دوم، شماره سیزدهم، اردیبهشت 1389 /معرفی، پایان نامه

نوشته شده توسط  علی خوش مهری/ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری

 

دانشجو : علی خوش مهری/ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری

 

پیشگفتار

امروزه جهان، لحظه به لحظه به هم مى آميزد و سرنوشت همه مردم دنيا به هم گره خورده است و انواع مشكلات هر جامعه به سرعت به ديگر جوامع، منتقل مى شود و حتّى كشورهاى صنعتى نمى توانند فارغ ازمسائل جهانى و آثار آن، روزگار خود را سپرى كنند . سختى هاى امروزِ جنوب از شمال جدا نيست و مشكلات جوامع صنعتى نيز از بقيه دنيا جدا شدنى نيست و اين فرايند، جهان را كوچك تر و مردمِ گوشه و كنار دنيا را به هم نزديكتر كرده است.

در چنين شرايطى، براى اين كه سرنوشتى عادلانه و سعادتمند در پيش روى تمامى ملّتها باشد، چاره اى نداريم جز گفتگو ميان فرهنگ ها و تمد ن ها و ملت ها، تا از اين رهگذر، مقدمات صلح جهانى را به وجود آوريم و جهان بشريت را كه گاه و بيگاه، دچار جنگ و خونريزى و به تبع آن، عقب ماندگى و فقر بوده، به يك تعادل وهماهنگى در زمينه هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى و بهداشتى و ... برسانيم و همه ملّت ها ودولت ها از امكانات جهانى به طور برابر و مساوى برخوردار شوند.

تحولات جارى جهان، زمينه ساز گفتگوتحولات جارى سياسى، اقتصادى، علمى و فنى، از گسترش فزاينده و عميق روابط جدایى ناپذير ميان انسا نها حكايت دارد . امروزه سياست هاى جهانى، همچنان با جريان آميختگى تمدن ها گام برمى دارد و ملّت هاى تمدن هاى گوناگون، همپاى يكديگر مى كوشند تا در قالب سنّت ها، قوانين، فرهنگ ها و ارزش هاى خود در زمينه مسائل مهم جهانى به اتفاق نظر برسند و براى تحقّق آيند هاى بهتر، زمينه هاى مشترك را بيابند.

بدين ترتيب، بايد گفت : تحولات جارى در جهان امروز، خو اه يا ناخواه، زمينه هاى لازم براى گفتگو بين دولت ها و تمدن ها به وجود مى آورد تا جهان را به سمت صلحى پايدار سوق دهد . اكنون به نظر مى رسد كه حتى قدرت هاى بزرگ سياسى و اقتصادى كه گاهى از سر غرور و جهالت بر بعضى ازكشورها و دولت ها مى تازند، نيز بر اين مهم آگاه شده اند كه استمرار ستم بر ملت هاى مظلوم، به ظهور نسل هايى لبريز از نفرت وانتقام خواهد انجاميد كه امنيت و آرامش مقتدرترين و توسعه يافته ترين جوامع را نيز به چالش مى كشند . پس بايد از يكايك زمينه هاى به وجود آمده در سطح جهان در جهت گفتگو و تبادل نظر ميان دولت ها و ملّت ها وفرهنگ ها و به تبع آن، ايجاد صلح جهانى بهره گرفت.

بيان مسأله

توسعه و دموکراسی از نتایج صلح و برقراری آن در جهان میباشد لذا در عصر حاضر توجه دولتها و ملتها به امر توسعه ورشد وجود و برقراری صلح و آرامش امری مهم و ضروری می باشند.از سویی روابط متقابل و برخورد جوامع درپی افزایش ارتباطات در جهت توسعه امری است که امروزه بسیار حایز اهمیت است و گاهی محل مناقشاتی گردیده و گاهی باعث بوجود آمدن جنگ و درگیریهایی شده و نقض حقوق انسان ها را باعث گردیده.

حال با توجه به این مسایل در پی آنیم که چگونه می توان مسله صلح و مفهوم و ضرورت وجود آن را در حوزه معماری وارد کرد ودر قالب یک فضای معماری بیان نمود و تجلی این مفهوم در یک فضای معماری چگونه می توان به گسترش صلح و دموکراسی و در پی آن به رشد و توسعه و درک متقابل جوامع برای افزایش سطح آگاهی از فرهنگ و تمدن دیگری تأثیر گذاشت.و یک فضا را دموکراتیک در جهت برقراری صلح و توسعه مبانی فرهنگ جهانی با توجه به فرهنگ های ملی جوامع و با احترام به حقوق متقابل ایجاد کرد.

معماری به عنوان بازتاب تفکرات جامعه بشری در یک دوره زمانی و مکانی چه به لحاظ عملکردی و چه از جنبه ریشه های فلسفی می تواند فرهنگ ساز و پیام رسان باشد و تأثیر بسزایی در رشد و توسعه فرهنگ جامعه ایفا کند

و صلح به عنوان پیامی فرهنگی برای بشریت را توسط معماری می نوان به جامعه انتقال داد.

آتی سنتر:

اگر شهر را محل تحقق جامعه مدنی بدانیم، آنگاه تداوم حیات آن منوط به وجود مراکز شهری عمومی و سیستم ارتباطات و خدمات رسانی آنهاست.

تهران با توجه به توسعه سریع و جمعیت ساکن 7.000.000 نفری و متغیر حدودا 12.000.000 نفر، در زمره ابرشهرهایی است که فاقد فضاها و مراکز عمومی در تناسب با توسعه فیزیکی و جمعیتی خود است.

درحال حاضر مهمترین فضاهای عمومی شهر را محیط طبیعی اطراف تهران، همانند رشته کوه های واقع در شمال شهر و پارک های داخلی تشکیل می دهند. در مقایسه به طبیعت موجود، خود شهر اساسا فاقد فضای طراحی شده عمومی است و فضاهای اولیه مورد نیاز شهری عموما در جوار خیابان های اصلی شکل پذیرفته است.

بنابراین در فقدان فضاهای تعریف شده برای عموم شهروندان، خیابان ها این کارکرد مهم را به عهده گرفته اند.

آتی سنتر (سازماندهی عملکردی زمین)

مجموعه آتی سنتر در زمینی به مساحت 70.000 متر مربع دارای قابلیت طرح و تولید فضای باز شهری به معنای جامع آن در مقیاس فرامنطقه ای است.

این مجموعه از سمت غرب در کنار بلوار خوردین (شریانی درجه 2 اصلی) که راه ارتباطی میان شهرک غرب با دیگر نقاط شهر است واقع گردیده و از سمت شرق در مجاورت خیابان مهستان (شریانی درجه 2 فرعی) که خیابانی محلی است و راه ارتباطی نواحی مسکونی ویلایی درون شهرک می باشد مجار است.

بنابراین زمین پروژه از نظر دسترسی های شهری واجد دو چهره محلی و فرامنطقه ای به طور همزمان است. هم جواری باغ خوردین به صورت مستقیم و چشم انداز کوهستانی نواحی شمالی تهران در زمینه دور مهمترین جذابیت های بصری برای سایت پروژه به شمار می آیند.

با توجه به آنکه تراز ارتفاعی در قسمت شرقی سایت موجود در تقاطع خیابان های هرمزان و مهستان، اختلافی در حدود 8 متر با سمت غربی (بلوار خوردین) زمین داراست، نوین پروژه در نظر گرفته شد که از یک سو همسطح بافت محلی در سمت شرق آن بوده و از سوی دیگر سطحی بالارونده را که پیوند دو قسمت سایت را ایجاد کند در تقاطع بلوار خوردین با خیابان مهستان پیدا کند.

این صفحه از سمت شمال نیز به باغ خوردین متصل گردیده و آن را به درون پروژه امتداد داده که امکان توسعه پروژه و استفاده از فضای باغ خوردین را در آینده ممکن می گرداند.

سطوح زیرین صفحه های فوق اختصاص به کاربری پروژه داشته و فضای روی آن به عنوان پلازای شهری عمل می نماید.

در مجموع، زمین فوق با هدف پاسخگویی به چند مسئله به صورت همزمان طرح گردیده است:

از طریق ایجاد فضای شهری باز و وسیع بر روی آن امکان گذران اوقات فراغت، گفتگو و تبادل نظر گردهمایی های محلی و منطقه ای، ورود و خروج به نقاط مختلف مجموعه فرهنگی و استفاده از چشم اندازهای محیط اطراف را فراهم آورد.

از طریق ایجاد بدنه ای کشیده در امتداد بلوار به مجموعه، مقیاسی انسانی بخشیده و انرژی و تحرک خاصی را در نمای غربی پروژه ایجاد نماید. همچنین نمای ساختمان های نامرغوب در زمینه شرقی سایت مجموعه را حذف نموده.

با توجه به پیوستگی زمین طرح شده از سمت شرق و شمال یا بافت پیرامون و باغ خوردین، حضور بی واسطه فضای شهری و فضای سبز بر روی آن، احساسی از یک فضای مفرح را ایجاد می نماید.

فضاهای پروژه به نحوی در سایت توزیع گردیده اند که نه تنها ایفاگر نقش فوق بوده، بلکه از طریق ایجاد حفره هایی در سطح پوسته جدید زمین نور و چشم اندازهای بیرونی را به درون فضاهای عمومی هدایت کنند.

عرصه های عمومی و همپوشانی فعالیت های مربوط به مرکز امکان فعال و زنده بودن مجموعه در طول شبانه روز را فراهم می آورد.

ایده پلازای عمومی که در امتداد باغ خوردین در سطح افق طرح گردید در ایجاد فضای میانی و شکافت زمین و قرارگیری مجموعه به صورت دید و ندید از بیرون و تفاوت ساختار فرمی فضایی در مقایسه با محیط اطراف به لحاظ بصری جذاب و آرام و تعمق برانگیز را ایجاد کرده و فضا را به فضایی آرام و ساکت در مقایسه با فضاهای شهری دیگر ایجاد نموده است.

دسترسی های پیاده اصلی به لابی های ورودی هر یک از مجموعه ها روی پوسته و بوسیله رمپ و پله ها از روی پوسته به فضای شکاف میانی و پلازای مرکزی مجموعه سواره از طریق پارکینگ های اختصاص یافته شده تأمین گردیده است.

ایده شکاف و برش سطح زمین با انگیزه بدست دادن تعریف فضایی جدید و جامع از سایت پروژه و به وجود آوردن احساسی از یک فضای داخلی باز در مقیاس شهری است.

در اینجا توجه اصلی پروژه به فضای میانی و فضایی جهت گفتمان و برخوردهای اجتماعی و محیطی در جهت رشد و پرورش روابط اجتماعی آگاهی های اجتماعی و تلاش در جهت برقراری و آموزش صلح – دمکراسی و توسعه مکانی آن در زندگی روزمره و در نتیجه در سطح جامعه است.

1

2

03

3

4

5

6

7

08

فهرست مطالب مندرج در رساله :

فصل اول: طرح تحقیق   1

1-1 بیان مسأله  1

2-1 فرضیه ها 1

3-1 اهداف تحقیق   1

4-1 اهدف كاربردی و بهره وران   2

5-1 جنبة نوآوری و جدید بودن تحقیق   2

6-1 نوع روش تحقیق   2

فصل دوم: مطالعات صلح   4

1-2 چکیده  4

2-2 باستان‌شناسی جنگ و صلح   4

1-2-2 نگاهى به تاریخچه مفهوم صلح   7

3-2 الهیات سیاسی جنگ و صلح و آغاز زوال آن   8

4-2 جنگ و صلح از دیدگاه قرآن‏   10

1-4-2 نظریه اول: اصل رابطه بر جنگ است‏    10

2-4-2 نظریه دوم: اصل رابطه بر تسالم و صلح است‏    14

3-4-2 بررسى دو نظریه‏  15

4-4-2 قضاوت نهایى بین دو نظریه‏  16

5-2 صلح و حقیقت   17

6-2 تعریف صلح   18

7-2 پیشاهنگان صلح بین المللی   21

8-2 مفهوم صلح در اندیشه‌ی دوره‌ی آغازین عصر جدید  23

9-2 صلح  جاویدان کانت   28

1-9-2 صلح جاودان   28

2-9-2 صلح پایدار  31

10-2 پیش شرط صلح اخلاق در روابط سیاسی   33

11-2 سیاست و صلح   36

12-2 فلسفه كلاسیك و صلح   36

13-2 صلح و وجدان   36

14-2 حق بر صلح: مبنای حق توسعه  38

فصل سوم: نهادینه شدن مفهوم صلح حقوق بشر و دمکراسی   41

1-3  صلح جهانی و نظم جدید  41

2-3 ملل و حقوق بشر  41

3-3 حقوق بشر  46

1-3-3 مبانی حقوق بشر   47

1-1-3-3 نظریه حقوق طبیعی   49

2-3-3 پست مدرنیسم و حقوق بشر   51

3-3-3 جهان شمولی حقوق بشر: 53

4-3 دموکراسی   55

1-4-3 آزادی بیان   55

2-4-3 ارتباطات مدنی- نظامی   57

3-4-3 تحصیلات و مردم سالاری   58

4-4-3 حاكمیت قانون   59

5-4-3 دموکراسی چیست    60

6-4-3 فدرالیسم  61

7-4-3 نقش سازمان های غیردولتی   61

فصل چهارم: سازمان های صلح و حقوق بشری   63

1-4 سازمان صلح در طی تاریخ   63

2-4 پیدایش سازمان ملل متحد  64

1-2-4 اهداف سازمان ملل   64

2-2-4 سازمان ملل و نهادها 65

3-4 رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی   65

1-3-4 منشور ملل متحد: 66

2-3-4 اعلامیه جهانی حقوق بشر: 66

3-3-4 نهادهای حقوق بشری سازمان ملل: 67

1-3-3-4 مجمع عمومی: 67

2-3-3-4 شورای امنیت: 67

3-3-3-4 دیوان بین المللی دادگستری: 68

4-3-3-4 صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)  69

5-3-3-4 سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)  69

6-3-3-4 ساز و کارهای موضوعی و کشوری: 69

7-3-3-4 دبیرخانه: 70

8-3-3-4 کمیساریای عالی حقوق بشر: 70

4-3-4 سامانه ها و نهادهای ناشی از معاهدات: 70

5-3-4 کارگزاری های تخصصی سازمان ملل: 71

6-3-4 سازمان های غیردولتی: 72

7-3-4 سامانه های منطقه ای: 72

4-4 الزام حاکمیت ها به رعایت حقوق بشر در روابط دیپلماتیک:  73

5-4 مبانی صلح محاط بر سازمان ملل  74

فصل پنجم: مبانی و نظریه های عصر جدید  76

1-5 ضرورت صلح و گفتگو در جهان امروز  76

1-1-5 سابقه تاریخى گفتگو  76

2-5 صلح و حقیقت در گفتگوی ادیان   77

1-2-5 صلح و گفتگو در ادیان   77

2-2-5 گفتگوى تمدن ها 78

1-2-2-5 بهبود مناسبات اجتماعى   80

2-2-2-5 توزیع عادلانه امكانات بهداشتى   80

3-5 معنی تسامح   80

1-3-5 مفهوم تسامح   81

2-3-5 تساهل منفی   81

3-3-5 تساهل مثبت    81

4-3-5 نقش تسامح در تعادل تمدن ها 81

4-5 پلورالیسم در تعادل تمدن ها 84

5-5 تئوری "پایان تاریخ"   85

6-5 كدام پارادایم فرهنگی ؛ ستیز فرهنگی یا همزیستی فرهنگی ؟  87

7-5 تمدن و امپراطوری جهانی   90

8-5 هویت چهل تکه  99

9-5 برخورد تمدن ها 104

1-9-5 جهانی شدن و باز قبیله ای شدن   106

2-9-5 بین «نه هنوز» و «دیگر هرگز»   107

3-9-5 آیا تمدن مدرن تمدنی در کنار دیگرتمدن هاست؟  108

10-5 چندگانگی فرهنگی   110

1-10-5 ملتی با فرهنگ های چندگانه  110

2-10-5 قدرت و ضد قدرت    111

3-10-5 هویت مرزی   114

4-10-5 نقد چند گانگی فرهنگی   115

5-10-5 فرافرهنگ     116

11-5 هویت چهل تکه  117

1-11-5 تفکر ارتباطی   118

2-11-5 در هم آمیختگی   119

3-11-5 جا به جایی مضاعف    120

4-11-5 ریزوم و تفکر سیّار   121

5-11-5 چهل تکه و اصل اجتماع نقیضین   124

12-5 حوزه اختلاط   128

1-12-5 جابه جایی مراکز   128

2-12-5 فضای بینابین   128

3-12-5 آگاهی چند پاره  130

4-12-5 زمان مندیِ عرصه بینابین   133

5-12-5 تخیل دو رگه  133

6-12-5 ارتباط متقابل فرهنگ ها: 134

فصل ششم: نمونه های موردی   137

1-6 نمونه های موردی خارجی   137

1-1-6 هرم صلح – فرهنگی فاستر   137

1-1-1-6 موزه یادمانی صلح هیروشیما 140

2-1-1-6 تقاضا برای جذب یا خلق صلح   142

نقد و داوری پروژه تانگه در مسابقه از matsuba  و fujjimavi 144

2-1-6 مرکز صلح اوزاکا: Osaka  147

3-1-6 مرکز صلح نوبل   148

4-1-6 فضای اندیشه، یونسکو  149

5-1-6 مرکز بین المللی گفتگوی فرهنگ های توکیو  150

2-6 نمونه های موردی داخلی   153

1-2-6 مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران   153

1-1-2-6 مشخصات سالن‌های مجموعه  154

2-1-2-6 امكانات سالن اصل   154

3-1-2-6 مشخصات سالن های فرعی   154

2-2-6 مرکز همایش های بین المللی کیش    155

1-2-2-6 مشخصات سالن ها : 155

3-2-6 معرفی مرکز صلح و محیط زیست    157

فصل هفتم: مبانی نظری طراحی   160

1-7 مکان امروز  160

1-1-7 از دست رفتن مکان   160

2-7 نگاهی به نشانه شناسی در معماری   161

3-7 معنا در معماری   165

4-7 مفهوم عملکردی فضا، مکان، ماده و اثر هنری در تفکر هایدگر  168

5-7 معماری به مثابه متن   178

6-7 دنیای جدید و معماری جدید  181

1-6-7 تصور فضایی جدید  182

2-6-7 مکان جدید  189

1-3-6-7 مکان به مثابه انگاره  191

2-3-6-7 از فضا تا مکان   192

3-6-7 نهاد دموکراتیک     193

1-3-6-7 آغاز نهاد مدرن   195

2-3-6-7 نهاد دموکراتیک امروز   195

4-6-7 شهر سالم  197

5-6-7 فرم باز   199

1-5-6-7 پلان آزاد  200

2-5-6-7 مکان جدید  202

7-7 گفتمان Discours: 202

8-7 مشاركت   203

1-8-7 مشاركت شهری   204

2-8-7 جامعه مدنی   206

3-8-7 شهر و جامعه مدنی   208

9-7 فضا (space)  209

10-7 شهر  209

1-10-7 فضای شهری (urban space)  210

2-10-7 فضای عمومیشهری Urban public space  212

1-2-10-7 انواع فضاهای عمومی   213

2-2-10-7 پیاتزا یا میدان   213

3-10-7 فلسفه فرانوگرایی، انگاره جامعة مدنی   214

فصل هشتم: مکان یابی   215

1-8 شناخت شهر بستر؛ تهران   215

1-1-8 بررسی سایت در مقیاس شهر تهران   215

2-1-8 سیمای طبیعی و كالبدی شهر تهران   215

3-1-8 ویژگی های جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی تهران   216

4-1-8 شناخت منطقۀ شهری بستر؛ منطقۀ 2 تهران   220

1-4-1-8 جمعیت    220

2-4-1-8 ساختار فضایی   221

3-4-1-8 سیمای شهری   221

4-4-1-8 كاربری‌های برجسته / نقش غالب منطقه  222

2-8 معیارهای مکان یابی   224

1-2-8 انواع مزاحمت و آلودگی   224

2-2-8 تنوع   224

3-2-8 معیارهای اصلی برنامه ریزی كاربری اراضی شهری   224

3-8 شناخت و بررسی پلاک سایت   225

1-3-8 موقعیت در منطقه  225

2-3-8 دسترسی ها 226

3-3-8 همسایگی ها 227

پارک4-3-8 چشم اندازها و تصاویر سایت    227

4-3-8 چشم اندازها و تصاویر سایت    228

5-3-8 آتی سنتر   229

1-5-3-8 آتی سنتر (سازماندهی عملکردی زمین)  229

فصل نهم: برنامه فیزیکی طرح   231

1-9 نام عرصه  231

1-1-9 عرصه گفتمان دیپلماسی   232

2-1-9 عرصه فرهنگی پژوهشی   233

1-2-1-9 کتابخانه  234

2-2-1-9 پژوهشکده  235

3-2-1-9 مرکز سایت    236

4-2-1-9 مرکز آموزش صلح و دمکراسی برای کودکان   237

3-1-9 عرصه فرهنگی هنری   238

1-3-1-9 موزه  239

2-3-1-9 گالری   240

4-1-9 عرصه شهری   242

5-1-9 عرصه باز   243

2-9 فضاهای فرهنگی ـ هنری ـ نمایشگاهی   244

1-2-9 ضوابط قرارگیری آثار در گالریها 244

2-2-9 خصوصیات سالن نمایشگاه  245

3-2-9 استفاده از تقسیم فضا 245

4-2-9 روشهای مختلف هدایت بازدیدکنندگان   246

1-4-2-9 مسیرهای حرکتی   246

2-4-2-9 سالن نمایشگاه های موقت: 247

5-2-9 سالن اجتماعات    248

3-9 فضاهای اطلاعرسانی و خدماتی محققان   251

1-3-9 کتابخانه عمومی   251

2-3-9 کتابخانه تخصصی   252

4-9 فضاهای عمومی   253

1-4-9 پلکانها و سطوح شیبدار   253

2-4-9 پارکینگها 254

3-4-9 فضاهای بهداشتی   254

فصل دهم: مدارک طراحی  ..........................................................................255

.

 

جستجو با گوگل

ورود