موقعیت شما: آرشیو نشریه>سال دوم>شماره شانزدهم، مرداد 1389>معرفی کتابهای حوزه حمل و نقل شهری
ستون های رومی بر خانه های ایرانی. تحلیلی بر سیمای شهری خیابان ارم با رویکرد زمینه گرا(شماره اول)
معرفی و بررسی دو همایش در حوزه سیما و منظر شهری گزارش اجمالی از گردهمایی انجمن شهرسازان قم باموضوع شناخت بافت های فرسوده

تبلیغات

final-m-site

 

Logo-

معرفی کتابهای حوزه حمل و نقل شهری سال دوم، شماره شانزدهم، مرداد 1389 /معرفی، کتاب و مقاله

نوشته شده توسط  نورالزهراء حمیدیان / دانشجوی کارشناسی معماری

توضیح

یکی از وظایف مهم طراح آن است که در چارچوب طراحی خود ازضوابط و قواعد مربوطه پیروی نموده و طرح های خود را با آن مطابقت دهد.لیکن گاهی اوقات طراحان ،با نادیده گرفتن اصول وقواعد ابتدایی شبکه ی ارتباطی، باعث آشفتگی و گسیختگی در کالبد شهری شده درنیجه زیانهای بسیاری به وجود می آید.در راستا ی شناخت بهتر این قواعد، کتابهای ذیل معرفی شده اند.

1-    کتاب شبکه ی ارتباطی در طراحی شهری

1

در تدوین این کتاب سعی شده است ،اصول وقواعد کلی شبکه ی ارتباطی در طراحی شهری به زبانی ساده بیان وبرای توصیف بیشتر از تصاویر و مثالهای شماتیک و و مقایسه ی آنها با یکدیگر استفاده شود .

بخشهای مختلف کتاب در 10فصل تدوین شده است:

فصل اول: تاریخچه ی پیدایش وسیله ی نقلیه، ورود اتومبیل و صنعت مونتاژ آن در ایران همچنین وضعیت معابر در یک قرن پیش بررسی  شده است .

فصل دوم: انواع ترافیک و عملکرد شبکه ی ترافیک، انواع سیستمهای شبکه ی ارتباطی به همراه نمونه ها ی مرتبط بیان می شود .

فصل سوم: نویسنده در این فصل به شرح تاثیر جداره ها بر بعد طولی، عرضی وارتفاعی فضای خیابان و انطباق مسیر با سیمای طبیعت می پردازد.

فصل چهارم: باعنوان مقطع عرضی خیابانها ،به نکات وجزئیات طراحی مسیرهای دو چرخه، عابر پیاده، ماشین رو، انواع خیابانها و طراحی مبلمان شهری پرداخته است .

در فصل پنجم به شرح انواع تقاطع ها و در فصل  شش، مواردی همچون عناصر طراحی در پلان سطح و در طراحی دید، اشاره می کند. نویسنده فصل هفت کتاب را تحت عنوان ترافیک ساکن معرفی می کند و در آن نکات مربوط به طراحی پارکینگ ها و گاراژها را، ارائه می دهد.

فصل هشتم موضوع آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه وعناصر تاثیر گذار در جهت کاهش آلودگی صوتی  رابررسی کرده است. علاوه بر آن تاثیر توپوگرافی  زمین، پوشش گیاهی چگونگی انتشار امواج صوتی، بیان شده است به دنبال آن در فصل  نهم به موارد آرام ساز ی ترافیک در محدوده های مسکونی می پردازد.

فصل دهم کتاب انواع سیستمهای حمل ونقل عمومی درون  شهری را ،از جمله مترو، تراموا اتوبوس و اتوبوس برقی، توسعه ی

سیستم ها ی حمل ونقل و انتخاب آن را توضیح می دهد.

 

2-   کتاب تجربه ی مونوریل در جهان

2

نویسنده ی کتاب در مقدمه ی ،  به بیان تاثیرات کاملا متفاوت سیستمها ی حمل ونقل شهری درمیان کشورهای در حال توسعه وکشورهای توسعه یافته می پردازد. در ادامه اشاره می کند مطالعه ی حاضر ،بنا به احساس مسؤولیت شخصی، آغاز و انجام گرفت. علاوه برآن پاسخی است مقدماتی اما کارشناسی. همچنین  این نکته را روشن می کند که  آیا سیستم منو ریل برای شهر تهران و شهرهای دیگر کشور، توصیه ی فنی-اقتصادی  دارد یا خیر.

کتاب تجربه ی مونوریل در جهان شامل شش بخش است :

بخش اول تحت عنوان روش شناسی و معرفی اهداف بیان شده است .

بخش دوم به سابقه ی تاریخی وشرایط کنونی مونوریل در جهان می پردازد . نویسنده در این بخش ویژگی ها و مشخصات فنی- عملکردی اصلی تمام سیستمهای منو ریل موجود در کشورهای مختلف جهان، اعم از اروپا، آسیا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، استرالیا و ژاپن را معرفی می کند. ارا ئه ی تعداد زیاد عکس رنگی از منوریلهای مورد بحث کمک زیادی به فهم هرچه بیشتر خواننده می کند. مولف به دنبال بررسی انجام شده ، اطلاعات مونوریلهای موجود جهان را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد .

بخش سوم کتاب شامل مروری بر شرایط مختلف طبیعی، کالبدی –فضایی، تقاضای سفرهای شهری، وضعیت عرضه ی تسهیلات شهری در ارتباط با کلانشهر تهران است. پس از آن نویسنده، به جریان مطالعات منوریل در ایران، از اوایل دهه    1350تا 3-4سال اخیر اشاره می کند و در پایان، اتوبوس برقی و دیزلی  ارزیابی و مقایسه می شود.

بخش چهارم، با استفاده از نظریات صاحب نظران برنامه ریزی وفناوری های حمل ونقل شهری وهمگانی، ضمن طرح بررسی توانایی جابجایی سیستمهای مختلف حمل ونقل شهری رایج ، و بویژه حمل ونقل همگانی سریع، زمینه ی ارزیابی شرایط  عینی تقاضای حمل و نقل گروهی شهری در تهران با طیف این سیستمها و بالا خص سیستم قطار سریع شهری، قطار سبک شهری و منوریل ، فراهم می شود.

بخش پنجم، پس از مروری گذرا موارد محوری بخشهای گذشته، تحت عنوان خلاصه، حاصل کار به عنوان نتیجه گیری اجمالا بیان شده آنگاه ، با توجه به شرایط خاص کلانشهر تهران (و کلانشهرهای مشابه) و نتیجه گیری یاد شده ، پیشنهادهای لازم ارائه می شود .

در بخش شش منابع و ماخذ اصلی به زبان انگلیسی و فارسی ذکر شده است .

پیوست کتاب شامل دو قسمت است :

پیوست 1 زمینه اصلی و انگیزه اولیه مطالعه  بیان شده است.

پیوست 2 معرفی مقدماتی کلیات سیستم مونوریل به همراه عکس های رنگی ارائه شده است.

 

3-  کتاب پیشرفتهایی در حمل ونقل شهری

3

انگیزه ترجمه و تدوین این کتاب ،عرضه ی طرح ها و برآوردها ی شهرهای مختلف جهان در جهت سیستم حمل ونقل انها بوده است. شهرهای اشاره شده در کتاب، از کشورهای مختلفی بافرهنگها و گذشته های مختلف و مشکلات روزانه ی مشابه در سیستم حمل و نقل،  انتخاب گردیده اند.کتاب شامل هشت فصل است و در هر فصل سیستم حمل ونقل یکی از شهرهای جهان مورد بررسی قرار گرفته اند .

کتاب مورد نظر، در فصل اول زیر بنا و خدمات شهر آدلاید استرالیای جنوبی ،در فصل دوم آلودگی وسایل نقلیه در شهر بنکور و بیان اقدامات مسؤولین جهت کاهش سطح آلودگی، در فصل سوم بر آورد تأثیرات متروی شهر بیلبائو در شمال اسپانیا را شرح داده است.

فصل چهارم کتاب ،پیشرفتهای اخیر حمل ونفل عمومی کشور هلند را بیان کرده ودر فصل پنجم آن به حمل ونقل وکیفیت هوا در شهر سانتیا گوی شیلی اشاره می کند. فصل شش، همین موضوع را درمورد شهر ساوپائوی برزیل شرح می دهد.

فصل هفتم کتاب ،مسائل تجربی در خصوص برنامه ریزی حمل و نقل کشور سنگاپور و در نهایت در فصل هشتم، توسعه یک سیستم حمل ونقل یکپارچه، وضعیت فعلی و انتظارهای آتی شهر تسالونیکی(دومین شهر بزرگ یونان)،بیان می شود.

از قسمتها ی جالب کتاب، این است که در آغاز هر فصل ،توضیحات مختصری ،جهت معرفی هر کدام ازشهرهای مورد بحث ، ذکر شده است.

4-   کتاب مطالعات حمل ونقل

4

 

کتاب راهنمای مطالعات  مهنسی حمل و نقل نمونه ای از کتابهای مجموعه ی دانش پژوهان است  که سعی کرده در جهت ارائه ی پارامترهای تأثیر گذار در زمینه ی مسائل و مشکلات حمل ونقل و داشتن روش مشخص در مطالعات  وبرنامه ریزی ترافیکی، قدم بردارد.

این کتاب به عنوان یک مرجع برای مهندسین اجرایی ویا دانشجویان مهندسی محسوب می شود. هر فصل به معرفی نوع مطالعات و تشریح روشهای جمع آوری اطلاعات پرداخته است. تمرکز  بر روی نحوه ی عمل کردن در مطالعه، آمادگی جهت جمع آوری داده های میدانی ،چگونگی اجرای جمع اوری اطلاعات، تلخیص وتحلیل داده ها می باشد.

هر فصل این کتاب به شکلی به رشته ی تحریر در آمده که به صورت مستقل عمل کرده و نیازی به استفاده از مراجع دیگر ندارد. اطلا عاتی که قابل کاربرد در چند نوع مطالعه ی مختلف می باشد در قسمت ضمائم  آمده است. همچنین در هر موضوع مطالعاتی، مواردی از قبیل طرح کلی مطالعه، طرح پرسشنامه ها، مبانی تحلیل آماری و روش های ارائه نتایج را شامل می شود. با توجه به موضوع این شماره، فصل 17 این کتاب اشاره مستقیم به موضوع مطالعات حمل و نقل عمومی می کند و چنانچه خواننده به دنبال روش مطالعه در زمینه حمل و نقل باشد، می تواند به فصل 17 این کتاب مراجعه کند.

فصل 1: مقدمه

فصل 2: مطالعات حجم ترافیک

فصل 3: مطالعات سرعت نقطه ای

فصل 4: مطالعات زمان سفر و تأخیر

فصل 5: مطالعات راه دسترسی و تقاطع

فصل 6: صورت برداری ها

فصل 7: داده های اطلاعاتی مورد نیاز در برنامه ریزی حمل و نقل

فصل 8: اثرات زیست محیطی پروژه های حمل و نقل

فصل 9: مطالعات دسترسی ترافیکی و عوارض سنجی ناشی از آنها

فصل 10: مطالعات پارکینگ

فصل 11: مطالعات تصادفات ترافیکی

فصل 12: مطالعات برخوردهای ترافیکی

فصل 13: مطالعات عابرپیاده

فصل 14: مطالعات وسایل کنترل ترافیک

فصل 15: مطالعات اطاعت از وسایل کنترل ترافیک

فصل 16: روشنایی راه ها

فصل 17: مطالعات حمل و نقل عمومی

فصل 18: مطالعات جابه جایی کالا

فصل 19: مطالعات صف

جستجو با گوگل

ورود